Home / Giới thiệu

Giới thiệu

TimViecLamNhatBan.com là chuyên trang về Việc làm dành cho người Việt đang sống tại Nhật Bản của ベトナム人コミュニティ.

Ban quản trị chúng tôi là những người đã và đang học tập và làm việc tại Nhật Bản trong thời gian dài.

Tất cả những tài liệu hướng dẫn xin việc tại Nhật hữu ích mà chúng tôi cung cấp cho bạn đều dựa trên kinh nghiệm thực tế của tất cả các thành viên trong Ban quản trị.

lienhe-timvieclamnhatban